Rada Rodziców

    Zarząd Rady Rodziców prosi o wpłaty do skarbników klas. W tym roku szkolnym składkę ustalono w wysokości (1 x w roku) ; 30 zł od ucznia, 15 zł (kolejne dziecko w szkole). Trzecie i kolejne dziecko nie uiszcza opłaty. Informujemy, że składka jest dobrowolna, ale prosimy o wsparcie nas z uwagi na organizację imprez dla dzieci.

Kolejne przychody na konto Rady Rodziców;

Wpłat dokonali skarbnicy klas : III b - 370, 00 zł

    VIII - 390, 00 zł   

Pliki do pobrania:

Ramowy_preliminarz_wydatków_na_rok_szkolny_2019_2020.docx (Rozmiar: 16724 bajtów)
Regulamin_Rady_Rodziców_SP_w_Brzezince.docx (Rozmiar: 19005 bajtów)