Dyrektor

Dyrektor Szko造 – mgr Agata Kowol

Dyrektor Szko造 – mgr Agata Kowol  kieruje szko陰 od 2002 roku

 

 

 

 

 

 

Spo貫czny zast瘼ca Dyrektora Szko造 – mgr Beata Herman