Dyrektor

Dyrektor Szkoły – mgr Agata Kowol

Dyrektor Szkoły – mgr Agata Kowol  kieruje szkołą od 2002 roku

 

 

 

 

 

 

Społeczny zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Beata Herman