Dyrektor

mgr Beata Herman - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22  mgr Beata Herman w roku szkolnym 2021/2022 pełni obowiązki dyrektora szkoły
opis niedostepny

Dyrektor Szkoły – mgr Agata Kowol kierowała szkołą od 2002 roku do 2021 r.