Dyrektor

mgr Beata Herman - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzezince

od roku szkolnego 2022/2023 

mgr Beata Herman 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

mgr Jolanta Jędras

 

 


opis niedostepny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły – mgr Agata Kowol kierowała szkołą od 2002 roku do 2021 r.