Patron

 

           Nasza szkoła nosi imię Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia. Imię to jest swoistym hołdem, złożonym ofiarom hitlerowskiego obozu zagłady, wśród których nie brakowało także dzieci.

            Kiedy w latach powojennych zaczęły ważyć się losy szkoły, którą dzięki dobrowolnym składkom mieszkańców Brzezinki udało się odbudować ze zniszczeń wojennych, miejscowa społeczność wystąpiła z niezwykłą inicjatywą wybudowania nowoczesnej, funkcjonalnej szkoły, która zastąpiłaby stary, pochodzący z 1890 roku, budynek.

            Szybko zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Już po roku, na działce odstąpionej na ten cel przez państwa Zofię i Albina Krzemieniów, stanęła szkoła, której uchwałą Społecznego Komitetu Budowy Szkoły nadano imię „Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia”, aby upamiętnić 160 ocalonych z piekła hitlerowskiego obozu dzieci.

            W niedzielę 8 września 1968 roku uroczystego przecięcia wstęgi i tym samym otwarcia szkoły dokonała pani Lidia Boczarow Rydzikowska – Skibicka, jedna z ocalonych dziecięcych więźniarek obozu Auschwitz – Birkenau.

            W roku 1972, w rocznicę wyzwolenia obozu, w naszej szkole odbyła się uroczystość przekazania sztandaru, ufundowanego przez patrona szkoły. Piękny, haftowany srebrną i złotą nicią sztandar, na którego jednej stronie znajduje się orzeł na czerwonym tle, a na drugiej kontur Polski opleciony drutem kolczastym i napis: „Los dzieci więzionych w KL Auschwitz-Birkenau ma być dla nas przestrogą a nie legendą”, został przekazany przez troje ocalonych z obozu dzieci: pana Macieja Niewiadomskiego, który urodził się w obozie, panią Hannę Fotek, przywiezioną do obozu w wieku siedmiu lat i panią Annę Michnik, uwięzioną w wieku 14 lat. W imieniu wszystkich więzionych dzieci i młodzieży głos zabrała wówczas pani Janina Wiloch, która również jako piętnastolatka przeżywała piekło tego okrutnego więzienia.

            W 34 rocznicę wyzwolenia obozu w roku 1978 roku, otwarto Izbę Pamięci, która obecnie nosi imię Tadeusza Sieradzkiego – dobroczyńcy naszej szkoły, również dziecięcego więźnia Auschwitz. W miejscu tym znajdują się eksponaty upamiętniające Patrona Szkoły: zdjęcia i monodramy obozowe – dary mieszkańców miejscowości oraz Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, cykl rzeźb upamiętniających męczeństwo dzieci autorstwa Ferdynanda Jarochy, prochy i ziemia pobrane spod ściany straceń i ze stosów spaleniskowych Brzezinki.

            Patron naszej szkoły to nie jedna osoba, ale grono ludzi, którzy ciągle o nas pamiętają. Wielokrotnie gościliśmy przedstawicieli Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, którzy w imieniu dzieci ocalonych z makabry obozu, zawsze służą pomocą i wsparciem. Nazywamy ich „Wujkami i Ciociami” naszej szkoły, bo każdej Ich wizycie towarzyszy atmosfera życzliwości i przyjaźni.

            Za wielokrotnie okazywane wsparcie, zainteresowanie i pomoc, także finansową, podarowane nam ze szczerego serca, jeszcze raz w imieniu całej społeczności szkolnej – dziękujemy!!!

                                                                                                                                                                                                                            (oprac. mgr Edyta Czerwienka)

opis niedostepny

Dnia 9 czerwca gościliśmy w szkole przedstawicieli Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych: pana Jana Bokusa i panią Urszulę Koperską. Związek jest naszym Patronem i bardzo ucieszyliśmy się na to spotkanie. Klasa I przygotowała z tej okazji krótki występ artystyczny, który zadedykowała gościom. 

Pan Jan Bokus ze wzruszeniem dziękował uczniom za opiekę nad Izbą Pamięci i serdeczne przyjęcie ze strony społeczności naszej szkoły. Pan Jan Bokus ze wzruszeniem dziękował uczniom za opiekę nad Izbą Pamięci i serdeczne przyjęcie ze strony społeczności naszej szkoły. W słowach przekazanych uczniom wspomniał o przeszłości, którą spędził w Brzezince jako więzień KL Birkenau, życząc jednocześnie, aby taka historia nigdy się nie powtórzyła. W kontekście tych słów wciąż uświadamiamy sobie i przypominamy, jak ważna jest rola wychowawcza naszej szkoły i jak mamy rozumieć prawdy historyczne. Goście obiecali, że na pewno odwiedzą nas w przyszłym roku. Zapraszamy i czekamy.

Oprac. mgr Agata Kowol
opis niedostepny
opis niedostepny