POWTÓRKI 8. - matematyka

Tutaj będzie zgromadzony materiał przydatny do powtórek przed egzaminem, z którego możecie skorzystać.

1. Podstawa programowa z matematyki

CKE

2. Egzamin ósmoklasisty z matematyki (ważne informacje dotyczące zadań)

CKE

4. Propozycje rozwiązań do zadań z arkusza egzamiacyjnego 2019

Egzamin ósmoklasisty 2019 - webinar

(rozwiązują zadania z testu przed ogłoszeniem klucza)

5. Arkusze pokazowe z ubiegłego roku:

Arkusze pokazowe

 

 .....................................................................................

1. MATpowtórka - Liczby całkowite

2. MATpowtórka - Ułamki

3. MATpowtórka - Potęgi i pierwiastki

4. MATpowtórka - Wyrażenia algebraiczne i równania

5. MATpowtórka - Procenty

6. MATpowtórka - Geometria płaska

7. MATpowtórka - Geometria przestrzenna

8. MATpowtórka - Układ współrzędnych

9. MATpowtórka - Elementy statystyki opisowej

10. MATpowtórka - Elementy rachunku prawdopodobieństwa

 

.......................................................................................

 

WAŻNE:

Zadania tekstowe 1

Zadania tekstowe 2

Rozwiązane zadania tekstowe

 

..........................................................................................................

Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Wielokąty.

CKE - szybka powtórka przed egzaminem dzień 6 str. 10 - 13

Podstawa programowa z matematyki:
str. 18 - VIII i IX

Materiały powtórzeniowe:

Wielokąty (5 filmów)
Trójkąty
(7 filmów) - (m.in. pole trójkąta, nierówność trójkąta i przystawanie trójkątów) 
Kąty wierzchołkowe i przyległe
(3 filmy)

Kąty odpowiadające i naprzemianległe

Proste i odcinki
(6 filmów)
Twierdzenie Pitagorasa
(6 filmów)
Wielokąty foremne
(4 filmy)
Pola figur
(10 filmów)

Trójkąt 30, 60, 90
(5 filmów)
Trójkąt 45, 45, 90
(3 filmy)
Dowodzenie w geometrii
(6 filmów)

Można poćwiczyć:

GWO
GWO

MATZOO - Figury płaskie (1 - 12)
MATZOO
- Figury na płaszczyźnie (1 - 7)

 

Geometria przestrzenna

CKE - szybka powtórka przed egzaminem dzień 7 str. 7 - 10

Podstawa programowa z matematyki:
str. 19 - XI

Materiały powtórzeniowe:

Podręcznik str.168 - 204

Geometria przestrzenna
Figury przestrzenne - wprowadzenie
(6 filmów)

Graniastosłupy
(6 filmów)
Ostrosłupy
(7 filmów)

Można poćwiczyć:

GWO
GWO

MATZOO - Geometria przestrzenna (1 - 8, bez 2)

Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa oraz odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

Podstawa programowa z matematyki
str. 19 - XII i XIII

CKE - szybka powtórka przed egzaminem dzień 8 str. 12 - 15

Materiały powtórzeniowe:

Prawdopodobieństwo
Obliczenia praktyczne i wykresy

Porządkowanie informacji

Diagramy procentowe
Przykładowe rozwiązanie zadania z egzaminu

......................................................................................

Może ktoś chce zrobić coś więcej:

OLIMPUS - SESJA ZIMOWA
OLIMPUS - SESJA WIOSENNA