RODO

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pomnika Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince ul. Szkolna 19, 32-600 Oświęcim-Brzezinka, reprezentowana przez Dyrektora mgr Agatę Kowol.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Przemysław Paliwoda, z którym można się skontaktować e-mailowo iod@kancelariapaliwoda.pl lub pisemnie na ww. adres administratora.

 

Pliki do pobrania:

Klauzula_informacyjna_dla_kandydata_do_pracy.pdf (Rozmiar: 491951 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_kotrahentów.pdf (Rozmiar: 426721 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_rodziców_opiekunów_prawnych.pdf (Rozmiar: 492779 bajtów)
Klauzula_informacyjna_dla_uczestników_konkursów.pdf (Rozmiar: 705052 bajtów)
Klauzula_informacyjna_monitoring_wizyjny.pdf (Rozmiar: 547665 bajtów)