Nauczyciele


Nauczyciele pracujący w SP w Brzezince
w roku szk. 2019/2020

 

1.  Dyrektor szkoły mgr Agata Kowol
informatyka,

2. Zastępca dyr.  szkoły - mgr Beata Hermanjęzyk polski
3. mgr Barbara Baraniecka
biologia, chemia

4. mgr Joanna Sala
fizyka
5. mgr Renata Zima
geografia

6. mgr Edyta Czerwienka
edukacja wczesnoszkolna, język angielski
wychowawca klasy III b
7. mgr Katarzyna Garbuz
matematyka, technika
wychowawca klasy IV
8. mgr Halina Głogowska - Urbańczyk
język angielski, informatyka,
wychowawca klasy VI b
9. mgr Beata Jarosz
język niemiecki

10. mgr Marek Michoń
muzyka

11. mgr Katarzyna Krzoska
historia, język polski, rewalidacja, surdopedagog, tyflopedagog,
wychowawca klasy VI a
12. mgr Marzena Kubas
język angielski
wychowawca klasy VII
13. mgr Beata Lisik
edukacja wczesnoszkolnawychowawca klasy I
14. mgr Kamila Zając
edukacja wczesnoszkolnawychowawca klasy III a
15. mgr Agata Wróbel
biblioteka, nauczyciel wspomagający
16. mgr Katarzyna Siewniak
edukacja wczesnoszkolnawychowawca klasy II b
17. mgr Katarzyna Siutaj
edukacja wczesnoszkolna, plastyka
wychowawca klasy II a
18. mgr Katarzyna Skubis
pedagog szkolny

19. mgr Barbara Stańczyk
matematyka
wychowawca klasy V a
20. mgr Aleksandra Rusinek
język polski
wychowawca klasy V b
21. ks. mgr Artur Micorek
religia

22. mgr Łukasz Wabik
wychowanie fizyczne

23. mgr Marta Woźniak
wychowanie fizyczne
24. mgr Elżbieta Ćwiertnia
logopeda

25. mgr Renata Lubińska
historia, wos

26. mgr Kamil Bielas
informatyka, świetlica, nauczyciel wspomagający

27. mgr Zbigniew Szczerbowski
edukacja dla bezpieczeństwa

28. mgr Agnieszka Kolasa
doradztwo zawodowe

Pliki do pobrania:

Schemat_samooceny_ pracy_ nauczyciela.doc (Rozmiar: 44032 bajtów)
Arkusz_zgodnosci_programu_z_podstawa_programowa.doc (Rozmiar: 75264 bajtów)