Nauczyciele w roku szkolnym 2022 - 2023

Nauczyciele w roku szkolnym 2022-2023
 
1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  mgr Beata Herman
beataherman@sp.brzezinka.pl
język polski, biblioteka
2. Wicedyrektor ZSP - mgr Jolanta Jędras 
jolajedras@gmail.com
wychowanie przedszkolne, informatyka

3. mgr Agata Kowol
agatakowol@sp.brzezinka.pl;

świetlica
4. mgr Barbara Baraniecka 
b.baraniecka.brzezinka@gmail.com;
biologia, chemia
5. mgr Kamil Bielas
kamilbielas@sp.brzezinka.pl;
informatyka, świetlica szkolna, wychowawca klasy VI b, logopeda
6. mgr Krzysztof Świergosz
fizyka

7. mgr Renata Zima
spbrzezinka.geografia@gmail.com;

geografia
8. mgr Edyta Czerwienka
edytaczerwienka@sp.brzezinka.pl;
edukacja wczesnoszkolna, język angielski - wychowawca  kl. III a
9. mgr Katarzyna Garbuz
katarzynagarbuz@sp.brzezinka.pl
matematyka, technika, przyroda, wychowawca kl. VII

10. mgr Halina Głogowska - Urbańczyk
halinaglogowska@sp.brzezinka.pl;

język angielski, informatyka, wychowawca klasy IV
11. mgr Beata Jarosz 
beatajarosz@sp.brzezinka.pl
język niemiecki, język polski

12. mgr Katarzyna Siewniak
katarzyna.siewniak@onet.pl

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II, zajęcia rozwijające w kl. I - III
13. mgr Katarzyna Krzoska
katarzynakrzoska@sp.brzezinka.pl;
język polski, historia, wychowawca klasy V a
14. mgr Marzena Kubas 
marzenakubas@sp.brzezinka.pl;
język angielski, wychowawca kl. V b
15. mgr Beata Lisik 
lisikbeata8@gmail.com; beatalisik@sp.brzezinka.pl
edukacja wczesnoszkolna, matematyka, wychowawca klasy I
16. mgr Kamila Zając
kamilka_zajac@interia.eu;
edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III b
17. mgr Agata Wróbel 
agata_wrobel@tlen.pl;
nauczyciel wspomagający
18. mgr Katarzyna Siutaj 
katarzynasiutaj@sp.brzezinka.pl;
biblioteka szkolna, muzyka, plastyka
19. mgr Katarzyna Skubis 
katarzynaskubis@sp.brzezinka.pl;
pedagog, pedagog specjalny, wychowanie do życia w rodzinie
20. mgr Barbara Stańczyk 
matematyka.bs@onet.pl;
matematyka, wychowawca klasy VIII a
21. mgr Aleksandra Rusinek 
aleksandrarusinek@poczta.onet.pl;
język polski, wychowawca klasy VIII b
22. ks. mgr Artur Micorek 
artur.micorek@interia.pl;
religia
23. mgr Łukasz Wabik
luke.prezes@interia.pl; wfzawszespoko@gmail.com
wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VI a
24. mgr Renata Lubińska
torenja10@gmail.com;
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
25. mgr Wioletta Szlachcic - Sporysz
nauczyciel wspomagający
26. mgr Michał Domżał
j. angielski, wychowanie fizyczne, 
27. mgr Zbigniew Szczerbowski
edukacja dla bezpieczeństwa
28. ks. mgr Sławomir Szczotka
religia
29. mgr Agnieszka Kolasa
doradztwo zawodowe
30. mgr Barbara Waliczek
nauczyciel wspomagający
31. mgr Angelika Zielińska
świetlica szkolna, nauczyciel wspomagający