Dyrektor szkoły dziękuje

Dyrektor szkoły dziękuje

Podczas wakacji w naszej szkole została wymalowana sala świetlicy, a także sala komputerowa.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania panom: Jerzemu Kopiaszowi, Rafałowi Kopiaszowi, Kazimierzowi Rydzoniowi, Mirosławowi Waliczkowi i Stanisławowi Wojnarowi  za poświęcony czas i trud na rzecz naszej szkoły. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY :)