Już pływam!

Już pływam!

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w małopolskim projekcie „Już pływam”, w ramach którego 11 uczniów naszej szkoły uczęszcza na 20 godzinne zajęcia nauki pływania. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów pływania. Miejscem realizacji projektu jest basen MOSiR w Oświęcimiu.

Realizacja projektu zakłada nabycie przez dzieci umiejętności pływackich, promowanie pływania jako formy aktywnego i rozważnego spędzania wolnego czasu, stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w regionie.

Uczniowie dzięki udziałowi w zajęciach nie tylko zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie oraz ze sposobami zapobiegania zagrożeniom, ale także mają możliwość nabycia lub doskonalenia podstawowych umiejętności pływackich.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń oswajających z wodą, ćwiczeń oddechowych i kształtujących techniki pływania.

Nabyte umiejętności pływackie oraz podniesienie świadomości dzieci z zakresu przestrzegania bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpielisk, niewątpliwie zaprocentują w przyszłości.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu Już pływam na stronie: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim