Prośba o wpłatę 1,5 procent na rzecz ZSP w Brzezince za rok podatkowy 2022

Prośba o wpłatę 1,5 procent na rzecz ZSP w Brzezince za rok podatkowy 2022

Szanowni Państwo!

         Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezince zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz naszej placówki.

Wystarczy tylko wpisać w odpowiednim miejscu PIT-u za rok 2022 następujące dane:


W rozdziale :

Wniosek o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego:

W pozycji: Numer KRS: 0000052078

W pozycji: Wnioskowana kwota: .................. zł (kwota wynikająca z rozliczenia) 

W pozycji: Informacje uzupełniające: Cel szczegółowy: 1,5 % Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezince, ul. Szkolna 19, 32-610 Oświęcim


Środki pozyskane z tego tytułu zostaną przekazane na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do nowego przedszkola (plan oddania do użytku: wrzesień 2023 r.),  a także wymiany wyposażenia w  wyremontowanej części budynku szkoły.

 Zachęcamy, aby również w tym roku włączyć się do akcji 1,5% na rzecz naszego Zespołu

Przewodnicząca Społ Kom. na terenie szkoły: p. Magdalena Ślimak
Skarbnik: p. Katarzyna Tobiasz
Sekretarz: p. Beata Herman