Kalendarz roku szkolnego 2020-2021

Kalendarz roku szkolnego 2020-2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

  1.  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

 Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

 Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

  1.  

Ferie zimowe

 

 15 - 28 lutego 2021 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie,
małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

25 maja (wtorek) – j. polski
26 maja (środa) – matematyka
27 maja (czwartek) – j. obcy

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

 Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

7.

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

2 listopada 2020 r (poniedziałek) – Dzień Zadusznych

Egzaminy po klasie VIII:

25 maja (wtorek) – j. polski,
26 maja (środa) - matematyka,
27 maja (czwartek) – j. obcy maja 2021 r.

---------------------------------------------------------

4 czerwca (piątek) 2021 r. – dzień po Bożym Ciele

18 czerwca 2021 (piątek) – dzień klasyfikacji i podsumowania pracy za rok szkolny 2020/2021


Kalendarz klasyfikacji 2020/2021

I semestr

·8 stycznia (piątek) 2021 r. - informacje o ew. zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

·1 lutego (poniedziałek) 2021 r. - ustalenie ocen śródrocznych przed klasyfikacją za I sem.

·8 lutego 2021 r. - konferencja klasyfikacyjna za I sem.

·2 marca 2021 r. (wtorek) – konferencja podsumowująca

II semestr

·11 maja 2021 r. (wtorek) - informacje o ew. zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

·11 czerwca 2021 r. (piątek) - ustalenie ocen końcowych

·18 czerwca 2021 r. (piątek)- konferencja klasyfikacyjna
i podsumowująca (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

·25 czerwca 2021 r. (piątek) – zakończenie zajęć roku szkolnego 2020/2021