Informacja dla rodziców kandydatów do klasy I

INFORMACJA DLA RODZICÓW /OPIEKUNÓW KANDYDATÓW DO KLASY I

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Przed rozpoczęciem nauki w szkole w klasie I rodzice/opiekunowie zobowiązani są dostarczyć (tzw. BILANS 6-latka) zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia umożliwiające podjęcie nauki w szkole wydane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Bilans określa poziom rozwoju i zdrowia dziecka z punktu widzenia jego zdrowotnej gotowości szkolnej wraz z określeniem grupy do zajęć wychowania fizycznego.

Badania bilansowe wykonują Poradnie Dziecięce, do której dziecko ma złożoną deklarację – termin badania lekarskiego proszę ustalić telefonicznie lub osobiście z Poradnią.

Kartę bilansową lub ksero z wpisu w książeczce zdrowia dziecka (w kopercie) należy dostarczyć wraz z dokumentami do sekretariatu szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Podstawa prawna: Prawo Oświatowe Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Art. 137ust.1 oraz Art. 150 ust.2 pkt.4 lit.h oraz ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami Art.30 ust.3 i 4.