Wyniki konkursu "Kokosza grosz do grosza" -edycja 2020/2021

Ogólnopolski projekt „Kokosza grosz do grosza”  był realizowany w roku szkolnym 2020/21 w klasie III b  pod kierunkiem pani mgr Katarzyny Siewniak.

Celem projektu była edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie mieli szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Projekt miał za zadanie promować i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Na zakończenie projektu uczniowie wypełniali test ze zdobytej wiedzy.
Najlepsi otrzymali od organizatora Kokoszy upominki!

1. Antonina Strzała - otrzymuje Koko - skarbonkę
2. Magdalena Irzyk - otrzymuje koszulkę
3. Michał Sikora - otrzymuje torbę

Dziękujemy wszystkim uczestnikom a zwycięzcom konkursu gratulujemy!