Zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa w związku z rozpoczęciem robót przy rozbudowie szkoły i budowie przedszkola

 

 

 

Zarządzenie p.o. dyrektora
Szkoły Podstawowej w Brzezince

  W związku z rozpoczętymi od 20 września 2021 r. (poniedziałek) pracami przy rozbudowie szkoły i budowie przedszkola na terenie przyległym do szkoły zarządzam całkowity zakaz – aż do odwołania -  poruszania się po chodniku od strony ul. Brzozowej, a także korzystania z boisk szkolnych podczas przerw i zajęć lekcyjnych, na których będą prowadzone prace budowlane.

Na czas budowy uczniowie będą mieć do dyspozycji boisko orlik w Brzezince.

Tym samym od 21.09.2021 - aż do odwołania - korzystamy wszyscy tylko i wyłącznie z wejścia na teren szkoły od strony ulicy Szkolnej.

Ze względów bezpieczeństwa należy bezwzględnie stosować się do zarządzenia.

Równocześnie apelujemy do Rodziców przywożących dzieci do szkoły o zachowanie ruchu jednokierunkowego od ul. Zapłocie przez ul. Szkolną do ul. Górniczej (nie odwrotnie), a także o możliwie jak najkrótsze zatrzymywanie się na ulicy Szkolnej przy bramce wejściowej, czy też na  parkingu, na czas wysiadania dzieci z samochodu.

 p.o. dyrektora szkoły – mgr Beata Herman