Zasady opłaty za obiady w roku szkolnym 2020-2021

 Uwaga!

W związku z nowym zarządzeniem CUW w sprawie opłat za obiady informujemy, że nadal będzie możliwość płacenia gotówką za obiady najlepiej do dnia 10 każdego miesiąca (począwszy od października br). W związku z obecną sytuacją prosimy jednak, w miarę możliwości, o zapłaty przelewem na wcześniej podane konto. Natomiast brak wpłaty będzie skutkował odsetkami po 16 dniu każdego miesiąca.
P. Anna Jenczała będzie podawała kwoty wpłaty Librusem szóstego dnia każdego miesiąca.

W razie zapłaty gotówką należy jej dokonać u p. Anny Jenczały w wyliczonej kwocie (uprzednio podanej Librusem) wchodząc do szkoły tylko bocznym wejściem (od strony kuchni).

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW
DLA KLAS I - VIII
od 7 września 2020 r.

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi konieczności dezynfekowania jadalni przed posiłkami od 7.09.2020 r. (poniedziałek) uczniowie będą korzystać z obiadów w następujących godzinach:

11.30 – tylko klasy III B, IV A i IV B, V, VI A

12.00 – klasy I A, I B, II,  III A

12.35 – VI B, VII A, VII B, VIII

Drodzy Rodzice! BARDZO WAŻNE!

W związku z wdrożeniem systemu wpłat za obiady tylko przelewem na podane konto informujemy, że:

1.  Rodzice płacą za obiady zjedzone przez dziecko w ściśle podanej kwocie (nie mniej nie więcej). W związku z tym kwota ta indywidualnie będzie podawana Państwu przez panią Annę Jenczałę – intendentkę szkolną – Librusem.

2.  Płatności należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca, zaczynając od 10 października 2020 (po ustaleniu kwoty za wykorzystane obiady we wrześniu). Po 15 dniu każdego miesiąca będą naliczane odsetki. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek. Każdy obiad jednorazowo dla dziecka kosztuje 4 zł.

 

3.  W tytule przelewu należy napisać:   imię i nazwisko dziecka oraz za jaki okres jest wpłata.


NUMER KONTA:

17 8110 1023 2003 0310 7770 0004