Zapisy na świetlicę szkolną i obiady

Rodzice uczniów klas I - III, którzy pracują i nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki w domu, w godzinach od 7.00 do 16.00, mogą zapisać dziecko na świetlicę szkolną, która będzie czynna od 2 września (w podanych godzinach). Uczeń na podstawie wypełnionego druku (do pobrania u wychowawców klas) będzie mógł uczęszczać na zajęcia w godzinach pozalekcyjnych.

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane dla zadeklarowanych uczniów klas I - VIII od 7 września 2020 r.

Od tego roku płatności za obiady będzie można uiszczać tylko za pomocą przelewów bankowych.