WAŻNY KOMUNIKAT Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Wyniki egzaminu po klasie 8

 

 

 

 

Przypominamy Ósmoklasistom, że zaświadczenie z wynikami egzaminu będzie można odebrać w szkole 31 lipca 2020 r. w celu przekazania go do szkoły pierwszego wyboru.  

Natomiast sam wynik egzaminu będzie można sprawdzić za pomocą otrzymanego loginu i hasła prawdopodobnie już 30 lipca  na portalu: https://wyniki.edu.pl