Organizacja zwrotu podręczników do biblioteki szkoły KLAS: 2., 3. 5., 6. i 8. i lektur w klasie 8.

ORGANIZACJA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW
I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK
DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
od 29 maja - piątek1. Zwrot podręczników do biblioteki dotyczy wszystkich klas z wyjątkiem klasy 1., 4. i 7. - te klasy będą mogły podręczniki oddać we wrześniu przy odbiorze kompletu podręczników do następnej klasy.

2. Zwrot podręczników jest obowiązkowy i przy zachowaniu wszelkich procedur i środków bezpieczeństwa. Klasa 8. zobowiązana jest dodatkowo do zwrotu wszystkich wypożyczonych dotąd książek i lektur.

3. Godziny zwrotu książek są ustalane z wychowawcami klas.
Gdyby w klasach młodszych konieczne było dostosowanie terminu zwrotu
do indywidualnych możliwości rodziców należy to zgłosić wychowawcy i wspólnie z dyrekcją szkoły ustalić inny - dogodny termin zwrotu.

4. Terminy oddawania podręczników do biblioteki szkolnej od godz. 9.00
(kl. 3 A i 6 A od 10.00) po uprzednim ustaleniu z wychowawcami klas, każdy uczeń min. co 10 minut:

29 maja (piątek): klasa 2 A
2 czerwca (wtorek): klasa 2 B
3 czerwca (środa): klasa 3 A - od godz. 10.00
4 czerwca (czwartek): klasa 3 B
5 czerwca (piątek): klasa 5 A
8 czerwca (poniedziałek): 5 B
9 czerwca (wtorek): 6 B
10 czerwca (środa): 6 A - od godz. 10.00
22 czerwca (poniedziałek)wraz z książkami wypożyczonymi z biblioteki: 8 klasa.

5. Podręczniki (lektury/ książki w kl. 8) mocno zniszczone, ubrudzone lub zagubione podlegają odkupieniu.

6. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zwrotu należy kierować pytania przez Librus - administrator Beata Herman lub przez e-mail szkoły: szkolabrzezinka@interia.pl lub u wychowawcy klasy.

7. Oddawane podręczniki powinny być uprzednio pozbawione wszelkich dodatkowych okładek jak również notatek zapisywanych ołówkiem.

8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i dokonać odkażenia dłoni przy wejściu do szkoły.

9. Przy wejściu do szkoły nastąpi mierzenie temperatury i odnotowanie faktu pobytu na terenie szkoły.

10. Książki będą zwracane przed wejściem do biblioteki szkolnej (bez wchodzenia do środka).

11. Każdy komplet zwróconych książek będzie przechodził kwarantannę w wyznaczonym do tego miejscu, dlatego powinien być zapakowany w reklamówce opisanej imieniem i nazwiskiem, klasą wraz z datą zwrotu.  

12. Zwrot każdego egzemplarza uczeń/rodzic podpisuje własnym długopisem na liście wskazanej w bibliotece.