Realizacja obowiązku szkolnego

 

 

 

                                                           OGŁOSZENIE

Przypominam, że od 25 marca podczas realizacji zdalnego nauczania obowiązuje codzienne logowanie się do e - dziennika Librus ewentualnie kontakt w innej formie z wychowawcą / nauczycielem, który będzie mógł być potwierdzony.

Już samo zalogowanie przez rodzica w klasach I – III, jak również uczniów w klasach IV – VIII jest potwierdzeniem realizacji obowiązku szkolnego.

W e-dzienniku prawie codziennie (w dniach roboczych)  nauczyciele zamieszczają różne komunikaty ważne dla realizacji podstawy programowej, które należy systematycznie odczytywać.

Osoby, które nie logują się lub nie wykonują żadnych zadanych przez nauczycieli prac i nie kontaktują się z nauczycielami bądź wychowawcą, nie realizują obowiązku szkolnego, co może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Prosimy o poważne realizowanie postanowień zawartych w zarządzeniu z dnia 25 marca.

                                                                                                                                                                    Dyr. Szkoły Agata Kowol

Na telefonie należy logować się przez internet - najlepiej przez szkolną www.sp.brzezinka.pl - menu: Librus - dziennik, gdyż logowanie się za pomocą ściągniętej na telefon aplikacji w wersji mobilnej wymusza zapłacenie za niektóre funkcje - w tym za odczytywanie wiadomości. Tak więc istotny jest sposób logowania, aby uniknąć niezgodnej z ustaleniami dodatkowej płatności za usługę. 

W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem prosimy o  kontakt: zdalne.spbrz@interia.pl

Admin