Adresy nauczycieli do komunikowania się podczas zdalnego nauczania