Uwaga Rodzice i Uczniowie!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od 25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym informujemy, że zajęcia w szkole nie odbędą się do 10 kwietnia 2020 r.

Zadania jednostek oświaty są nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ale od 25 marca na nieco zmienionych zasadach.

Do tego czasu, tj. 23 i 24 marca (poniedziałek i wtorek) nauczyciele nadal, w dotychczasowej formie, za pomocą szkolnej strony www.sp.brzezinka.pl – zakładka - samokształcenie - będą z Państwem współpracować, aż do wspólnego wypracowania nowych zasad zgodnych z rozporządzeniem.

Jesteśmy po tygodniowym – nowym dla nas wszystkich - doświadczeniu nauczania i uczenia się na odległość. W związku z tym prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi za pomocą e-dziennika Librus na kilka pytań związanych z  takim kształceniem w naszej szkole, abyśmy od 25 marca (dzień wejścia w życie nowego rozporządzenia) mogli wspólnie podjąć decyzję o efektywnych i racjonalnych możliwościach i sposobach realizacji kształcenia na odległość.

Dziennik Librus staje się teraz podstawowym narzędziem komunikowania Państwa z nauczycielami.

Ankieta będzie również dodatkowo skierowana do uczniów klasy VIII, aby mogli się wypowiedzieć w tej kwestii.

 Dyrekcja SP w Brzezince