Zastępstwa za nauczycieli w dniach od 09.01.2010 r.- 17.01.2020 r.


za p. Marka Michonia

16 stycznia 2020 (czwartek)

5. VI a – p. K. Skubis, zajęcia opiekuńcze
6. V I b – p. K. Siutaj, muzyka
 

za p. Łukasza Wabika

15.01.2020 r.(środa)

5.IV - zwolnić
6.VIII - g.w. - p.B.Baraniecka, zamiast na l. 7
7.VII - zwolnić
7.VIII - zwolnić

Zastępstwa za p. B. Herman

15 stycznia 2020 (środa)

1. IV – p. K. Garbuz, matematyka
2. IV – p. A. Rusinek, j. polski
3. VIII – ks. A. Micorek, religia

16 stycznia 2020 (czwartek)

4. VIII-p. K. Krzoska, j. polski

17 stycznia 2020 (piątek)

1. IV – na 8.45
3. VIII – p. M. Kubas, j. angielski

4. VIII – p. B. Baraniecka, biologia

Za księdza A. Micorka

16 stycznia 2020 (czwartek)

6. VII – p. A. Rusinek, j. polski

za p. Edytę Czerwienkę

15.01.2020 r. (środa)

1.IIIb-zaj.zint.-p.K.Zając
2.IIIb-wyjście do biblioteki-p.B.Lisik
3.IIIb-wyjście do biblioteki-p.B.Lisik
4.IIIb-zaj.zint.-p.K.Bielas

16.01.2020 r.(czwartek)

0. gimnastyka korekcyjna kl. I - III - zajęcia odwołane
1.IIIb-zaj.zint.p.B.Lisik
2.IIIb-zaj.zint.-p.K.Bielas
3.IIIb-zaj.zint.-p.K.Bielas

17.01.2020 r.(piątek)

1.IIIb-zaj.zint.-p.K.Zając

3.IIIb-zaj.zint.-p.B.Lisik
4.IIIb-zaj.zint.-p.K.Zając