Zastępstwa na 3 stycznia (piątek) 2020 r. Klasa II B na 8.45


3 stycznia 2020 PIĄTEK zastępstwa za p. Wabika, ks. Micorka, 


VII VI A VI B IV III B III A II B

1
  lek.wych.p. Krz. zam. na lek. 6/zam. wf         na 8.45

2
    hist.p. Krz./zam. wf   łącz. z III A p. Zając    

3
j. angielski p. Kubas /zam. rel.     inf. p. Bielas, zam. na lek. 5./zam. wf      

4
   
    ed.wczesn.p. Zając/zam.rel.  

5
     techn.p. Garbuz/zam. rel. inf.na lek.3-zwolnić      

6
  lek. wych-zwolnić         kl.I zwolnić z rel.Pozostałe lekcje nieuwzględnione w tym harmonogramie - zgodnie  z podziałem godzin