Podziękowania w imieniu wychowanków Domu Dziecka im Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu