Podział godzin na 17 grudnia (wtorek) - wyjazd uczniów na białą szkołę

17 grudnia 2019 WTOREK zastępstwa - BIAŁA SZKOŁA (p. Skubis, p. Siewniak, p. Wabik, p. Zając), p. Michoń
  VIII VII VI A VI B V A V B III A  III B II B
1     j.ang. p. Kubas łącz. VI A i VI B     Łącz. IIIA i III B zgodznie z podz. godzin klasy III B ed.wcz. j.pol. p. Głogowska
2     matemat. p. Garbuz łącz. VI A i VI B     ed.wcz. j.ang. Głogowska
3     informat. p. Bielas łącz. VI A i VI B     wf j.pol. p. Krzoska
4     hist. łącz. VI A, VI B/zam. wf, p. Krz     rel. matemat. p. Stańczyk(zam.na l.2.)
5     j.pol. łącz. VIA, VIB/zam. wf, p. Rus geografia łącz.VB VA p. Zima - zamiast muzyki ed.wcz. plastyka p. Bielas
6 wf zwolnić    j.polski łącz. VIA, VIB/zam. rel., p. Rus   muz. zwolnić      zar.j.ang. II A i II B
7   inf. p. Biel. / zam. wf (za poniedz.)              zar. muzyka II A i II B/zwolnić 
8 Pozostałe lekcje nieuwzględnione w tym harmonogramie - zgodnie  z podziałem godzin
ŚWIETLICA: 5 L. p. Bielas w kl. II B, 6 L. p. Bielas, ks. Micorek;