Zebrania Rodziców dnia 22 stycznia 2020 r.

Zgodnie z harmonogramem spotkań z Rodzicami przypominamy
o zebraniach Rodziców, które odbędą się
dnia 22 grudnia 2020 r. Serdecznie zapraszamy:

Klasa I o 16.00

Klasy II - III o 16.30 

Klasy IV - VIII o 17.00.

Admin