Konsultacje dla Rodziców dnia 3 marca 2020 r. (wtorek)

 

 

 

 

Przypominamy o możliwości konsultacji z nauczycielami dnia 3 marca 2020 r (we wtorek)  w godzinach:

kl. I - 16.00 - 16.30

kl. II - VIII - 16.30 - 17.00

Z wychowawcą klasy VIII p. mgr Barbrą Baraniecką  będzie można skonsultować się w innym - ustalonym z rodzicem terminie. 

Admin