Zastępstwa za nauczycieli w dniu 12.12.2019 r. (czwartek)

 Klasa VIII 12.12.2019 r.
3. j. polski H /zamiast j.angielskiego
6. wf p Skubis / zamiast p. Wabika

Klasa VII 12.12.2019 r.
na 9.30 - jasełka
5.
wf p. Skubis / zamiast p. Wabika

Klasa VI A 12.12.2019 r.
na 9.30 - jasełka
4. łącz. z VI b - religia
5. matemat. p. Stańczyk, łącz. z VI B/zamiast muzyki

Klasa VI B 12.12.2019 r.
4. łącz. z VI a - religia
6. zwolniona z muzyki

Klasa IV 12.12.2019 r.
na 9.30 - jasełka
4.
wf p. Skubis / zamiast p. Garbuz

 W tym dniu lekcje i przerwy są skrócone o 10 minut


11 grudnia ŚRODA zastępstwa za p. Garbuz, p. Bielasa, p. Kubas, p. Wabika, p.Baraniecką, p. Woźniak ( zam.-zamiast )

VIII VII VI A VI B V A V B IV III a
1 8.45       na 8.45     na 8.45
2 rel. Mic/zam. na lek. 1.        hist.Krz łącz.z Vb hist.Krz łącz.z Va/zam.wf    
3   na 10.45     matemat. łącz z Vb St/zam.j.a matemat. łącz. z Va St matem.Li/zam. techn.  
4 j.pol. H/zam. j.a   WF łącz. z VIb Sk/ zam.mat WF łącz. z VIa Sk/ zam.biol        
5     zwolnić z j.a.   j.pol Rus łącz. z V b/zam.biol. j.pol Rus łącz. z Vb zwolnić z wf  
6 zwolnić z wf   zwolnić z zar.     j.pol Rus /zam.j.a.    
7 zwolnić z g.wych zwolnić z wf