Zebranie dla rodziców nt. Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

 

 

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezince mgr Agata Kowol zaprasza Rodziców uczniów klas I - VIII na spotkanie

 

nt." Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego
i cyfrowego uczniów",

które odbędzie się dnia 31.05 (w piątek) o godz. 16.30 na sali gimnastycznej.

Admin

Wszelkie materiały dotyczące w/w tematyki można znaleźć na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl