Informacje o terminach i przebiegu egzaminu na kartę rowerową

PRZEBIEG EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

Egzamin składa się z dwóch części:

a)    teoretycznej – test 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru,

b)   praktycznej – sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze.

Każdy, kto zamierza zdawać egzamin na kartę rowerową, może się uczyć i sprawdzać swoją wiedzę w internecie.
W sieci dostępne są strony, gdzie są gotowe teksty do rozwiązywania: zarówno zestawy do nauki, jak i testy egzaminacyjne na kartę rowerową. Warto odwiedzić takie strony, jak:

·  kartarowerowa.net.pl,

·  brd.edu.pl,

·  1000brd.pl

 Proponowany termin egzaminu 5.06.2019 godz. 800 (IV B) 900 (IV A, V, VI) część teoretyczna + godz. 1100 jazda.

Termin poprawkowy 12.06.2019 godz. 800 część teoretyczna + godz. 1100 jazda.

 Każdy uczeń otrzyma ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ, który należy oddać podpisany przez rodzica pkt. 2 i wychowawcę pkt. 1 bezwzględnie do 22.05.2019. Do arkusza należy dołączyć podpisane zdjęcie legitymacyjne.

 Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest oddanie arkusza podpisanego w terminie.

 Proszę o zapewnienie/dowiezienie roweru na dzień egzaminu. Proszę, aby dziecko miało zapewniony kask podczas części praktycznej.

oprac. mgr Anna Kolarczyk