Termin opłaty za obiady minął 10 czerwca 2019 r.

 

W związku z tym, że czerwiec jest ostatnim miesiącem rozliczeniowym i nie mamy możliwości wyegzekwowania opłaty, informujemy, że brak uregulowania opłaty za obiady będzie skutkowało niewydaniem posiłku dla dziecka. Prosimy o uiszczenie zaległych opłat 33 zł ( w czerwcu) najpóźniej do 13.06. 2019 r. ( do czwartku).

Admin