Uwaga Ósmoklasiści!

Informujemy, że uczniowie VIII klasy będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł pobrać w sekretariacie szkoły 12 czerwca br. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00.

Logowanie do serwisu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń może pobrać w sekretariacie szkoły od 12 czerwca (środa).

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego (19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły. Wtedy to należy odpowiednio samodzielnie wpisać swoje wyniki i zatwierdzić w systemie https://malopolska.edu.com.pl/

Admin