Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na plakat promujący czytelnictwo