Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w dniach od 18.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

 za p. Katarzyną Krzoskę

21.03.2019 r. (czwartek)

1.Va-na godz. 8.45

2.Vb-na godz. 9.50

4.VIII - j.polski-p.B.Herman

22.03.2019 r.(piątek)

3.VIII  -j.polski-p.B.Herman

4.VIII-matem.-p.K.Garbuz

5.VII-matem.-p.K.Garbuz

25.03.2019 r.(poniedziałek)

1.IVa-na godz. 8.45

2.VI-łącz.z kl. Va-p.Ł.Wabik

3.VIII-j.polski-p.B.Herman

4.IVb-przyroda zam.l.5-p.K.Garbuz

5.IVb-zwolnić

26.03.2019 r.(wtorek)

1.VI-na godz. 8.45

2.V b-kółko matem.zam. l.6-p.B.Stańczyk

3.VIII-j.ang.-p.M.Kubas

4.VII-j.polski-p.B.Herman

6.Va - zwolnić, V b - k. mat. (odrobione na l.2) zwolnić

27.03.2019 r.(środa)

1.Va-na godz. 8.45

za Ks.Artura Micorka

21.03.2019 r.(czwartek)

1.IVa-na godz. 8.45

2.IVa-matematyka-p.K.Garbuz

3.IVb-łącz. z kl. Va, wf-p.Ł.Wabik

4.Vb-łącz.a,b, j.pol.-p.A.Rusinek

5.VI-łacz. z kl. VIII-p.Ł.Wabik

 22.03.2019 r. (piątek)

1.VII-na godz. 8.45

2.IIb-łącz.a,b-p.E.Czerwienka

3.Va-łącz.a,b-matem.-p.B.Stańczyk

4.IIa-informatryka-p.A.Kowol

5.III-zwolnić

5.IIa-zwolnić

za p. Kamila Bielasa

25.03.2019 r.(poniedziałek)

7.VII-zwolnić

8.zaj.świetl.p.A.Kowol

29.03.2019 r.(piątek)

4.IVa-zwolnić

2.zaj.świetl.-p.K.Siewniak

5.zaj.świetl.p.Lisik

6.zaj.świetl.p.Lisik

7.zaj.świetl.p.Lisik

8.zaj.świetl.p.Lisik

9.zaj.świetl.p.Lisik

za p. Łukasza Wabika

25.03.2019 r.(poniedziałek)

1.VII-na godz. 8.45

2.Va-religia-ks.A.Micorek

3.Vb-łącz.a,b-matem.-p.K.Garbuz

4.VIII-łącz.chł.dz.-j.niem.-p.B.Jarosz

 5.VIII-łącz.chł.dz.-j.niem.-p.B.Jarosz

27.03.2019 r. (środa)

1.VIII-gr.A na godz. 8.45

2.VIII-łącz. gr.A,B-j.ang.-p.M.Kubas

3.Va-łącz. z kl.IVb-p.M.Woźniak

4.VI-zaj.opiek.p.K.Skubis

5.VII-j.polski-p.B.Herman

7.Vb-zwolnić

28.03.2019 r.(czwartek)

1. VI-na godz. 8.45

2.VI-j.polski-p.B.Herman

3.Va-łącz. a,b-matem.-p.B.Stańczyk

4.VII-matematyka-p.B.Lisik

5.VIII-łącz.gr. A,B-j.ang.-p.M.Kubas

6.VIII-łacz gr. A,B-j.ang.-p.M.Kubas

29.03.2019 r. (piątek)

3.VI-j.polski-p.B.Herman

4.VII-wycieczka-.p.K.Garbuz

5.Vb-zwolnić

za p. Halinę Głogowską-Urbańczyk

21.03.2019 r. (czwartek)

3.Ib-zam.l.4, inform.-p.A.Kowol

4.Ib-zwolnić

6.IVa-zwolnić

22.03.2019 r.(piątek)

1.IVb-na godz. na 8.45

2.Vb-łącz. a,b-j.pol.-p.A.Rusinek

3.IVa-łącz. z kl.VI-wf-p.Ł.Wabik

4.Ia-zwolnić

4.Ib-zwolnić

 za p. Renatę Lubińską

27.03.2019 r.(środa)

6.VIII-zwolnić

7.VIII-zwolnić

 za p. Martę Woźniak

28.03.2019 r.(czwartek)

5.IVb-łącz. a,b-matem.-p.B.Stańczyk

6.IVa-łącz. a,b-matem.-p.B.Stańczyk