Propozycja programu profilaktyczno - wychowawczego w roku szkolnym 2107/2018

   Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z propozycją programu profilaktyczno - wychowawczego na rok szkolny 2017/2018, a także o zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji.

Admin