Darmowy pit na rozliczenie za 2016 r. 1% na rzecz naszej szkoły