Projekt realizowany w klasach I - III: Śniadanie daje moc