Uwaga rodzice dzieci urodzonych w 2010 roku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince przypomina rodzicom
i opiekunom dzieci urodzonych w 2010 roku o obowiązku zapisania do szkoły z rocznym wyprzedzeniem na rok szkolny 2016/2017 w godzinach od 7.30-14.30
w sekretariacie szkoły.

 

Nr telefonu: 33/84305-59