Nauczyciele naszej szkoły przystępują do programu Aktywna edukacja