Przyznanie naszej szkole tytułu "SZKOŁA W RUCHU"

   Mamy zaszczyt poinformować, iż nasza szkoła otrzymała tytuł "Szkoły w Ruchu".
Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało oceny działań w ramach akcji "Rok Szkoły w Ruchu" i spośród 601 szkół zgłoszonych do programu z województwa małopolskiego, aż 305 otrzymało ten tytuł. Wśród nich znalazła się również nasza szkoła. Cieszymy się, że wszystkie nasze starania w tym zakresie zdobyły uznanie Ministerstwa. Sprawozdanie z działań
i rejestr szkół, które zostały wyróżnione można znaleźć pod adresem
http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol-w-ruchu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu składamy SERDECZNE GRATULACJE! Szczególne podziękowania należą się p. mgr Łukaszowi Wabikowi za aktywne propagowanie kultury fizycznej w naszej szkole
i w środowisku lokalnym.

Admin