Terminy kółek języka angielskiego w II półroczu r.szk. 2012/2013

Informacja dla uczniów klasy IV, V i VI!

 Terminy kółek języka angielskiego w II półroczu roku szk. 2012/2013:

klasa 4: 29 stycznia, 19 lutego, 12 marca, 9 kwietnia, 30 kwietnia, 21 maja, 11 czerwca

klasa 5: 5 lutego, 26 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 7 maja, 28 maja, 18 czerwca

klasa 6: 12 lutego, 5 marca, 26 marca, 23 kwietnia, 14 maja, 4 czerwca, 25 czerwca

 

   Zajęcia kółka języka  angielskiego odbywają się we wtorki od godziny 13.30. Organizowane są dla uczniów klas IV, V i VI. Program zajęć przeznaczony jest dla tych, którzy mają zaległości w  nauce języka angielskiego, ale nie tylko dla nich. Pozostali zainteresowani nauką języka angielskiego będą również mile widziani.

 Każda klasa ma zajęcia osobno. Odbywają się one cyklicznie, co trzy tygodnie dla każdej z klas.

Jeżeli nie odbędą się zajęcia z jakichkolwiek przyczyn, to następne zajęcia będą wedł. podanego harmonogramu.

 mgr Halina Głogowska - Urbańczyk