Zasady rekrutacji do klasy 1. i do przedszkola ZSP w Brzezince w roku szkolnym 2024-2025

Zasady rekrutacji do klasy 1. i do przedszkola ZSP w Brzezince w roku szkolnym 2024-2025

Wyniki rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2024-2025

 Dyrektor ZSP w Brzezince informuje, że w wyniku rekrutacji do klasy pierwszej SP w Brzezince wszystkie podania zostały pozytywnie rozpatrzone.

Rodzice uczniów spoza obwodu rejonowego SP w Brzezince proszeni są
o dostarczenie do sekretariatu karty zapisu dziecka do szkoły (zał. 1).

Kartę można dostarczyć osobiście w godz. od 7.00 do 15.00
lub e-mailem: szkolabrzezinka@interia.pl

 

 Beata Herman - dyrektor ZSP w Brzezince

 

trwającej od 19 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 r. na rok szkolny 2024/2025.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w zaklejonej kopercie w przedszkolu przy ul. przy ul. Brzozowej 42 A w Brzezince.

 • Zasady rekrutacji do klasy 1. na rok szkolny 2024/25

w dniach od 22 lutego 2024 r. do 22 marca 2024 r. 

  Rekrutacja do klasy 1. na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci z obwodu szkoły może odbywać się:

a) drogą e-mailową na adres: szkolabrzezinka@interia.pl

poprzez wysłanie skanu wypełnionej Karty zapisu dziecka (załącznik nr 1 w pliku poniżej, ew. do pobrania w sekretariacie szkoły)

lub

b) poprzez osobiste złożenie wypełnionej Karty zapisu dziecka
w sekretariacie szkoły, ul. Szkolna 19 w godz. od 7.00 do 15.00.

*Obwód szkoły SP w Brzezince: dzieci zamieszkałe w Brzezince, a także
w Babicach: ul. Chabrowa, Greglów, Kasztanowa, Podwale i Spacerowa od
nr 20 wzwyż. 

Rodzice Uczniów mieszkających poza obwodem szkoły w pierwszym etapie rekrutacji składają Podanie do Dyrektora ZSP w Brzezince (załącznik nr 2
w pliku poniżej do pobrania) i równocześnie podanie do szkoły swojego obwodu (zgodnie z wymogami szkoły macierzystej).


W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora ZSP w Brzezince o przyjęciu dziecka do szkoły w Brzezince Uczniów spoza obwodu - Rodzice dopiero wtedy wypełniają Kartę zapisu dziecka do szkoły (zał. 1).

O wynikach rekrutacji Rodzice zostaną powiadomieni poprzez informację
w Aktualnościach na stronie internetowej szkoły w dniu 19 kwietnia 2024 r.

Informację o wynikach rekrutacji do klasy 1.

będzie można uzyskać również od dnia 03 kwietnia 2024 r.

telefonicznie pod nr 33 843 05 59.

Informacja o przyjęciu dziecka do szkoły nie jest równoznaczna z decyzją o przypisaniu dziecka do odpowiedniego oddziału (ta decyzja nastąpi końcem sierpnia 2024 r. i zostanie podana na zebraniu z Rodzicami)

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (zał. 2) wypełniają tylko Rodzice
  dzieci spoza obwodu.

 • Klauzula informacyjna (zał. 4)
  dotyczy wszystkich Rodziców.
  Nie trzeba jej wypełniać. 
 • Na kartach zapisów wymagane są podpisy
  obojga Rodziców/Opiekunów Prawnych
 • Druki w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie szkoły
  ul. Szkolna 19 w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Pliki do pobrania:

1_Karta_zapisu_dziecka_do_klasy_1_2024_2025.pdf (Rozmiar: 277817 bajtów)
1_Karta_zapisu_dziecka_do_klasy_1_2024_2025.docx (Rozmiar: 28470 bajtów)
2_Zał_Podanie_o_przyjęcie_do_kl_1_dla_dzieci_spoza_obwodu_2024_25.pdf (Rozmiar: 62148 bajtów)
4_Zał_Klauzula_informacyjna.docx (Rozmiar: 20431 bajtów)