Zakończenie roku szkolnego 2020-2021. Pożegnanie Pani Dyrektor Agaty Kowol

Zakończenie roku szkolnego 2020-2021. Pożegnanie Pani Dyrektor Agaty Kowol   25 czerwca 2021 r. uczniowie klasy VIII otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z rąk Wychowawczyni p. mgr Marzeny Kubas, a także - po raz ostatni - z rąk Pani Dyrektor mgr Agaty Kowol.

   Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu w składzie: Jakub Ślimak, Weronika Czarnik, Emilia Kozioł. Po czym Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie.

   Następnie dotychczasowy Prezydent szkoły - Karolina Skirka przekazała symboliczny klucz do szkoły nowo wybranej Przewodniczącej Rady Uczniowskiej - Emilii Kozioł, a Siódmoklasiści pożegnali swoich starszych kolegów symbolicznymi upominkami.

   Ze względów bezpieczeństwa na sali obecni byli jeszcze tylko Trzecioklasiści, którzy kończąc I etap edukacyjny otrzymali świadectwa i nagrody za wytężoną całoroczną pracę.

 Następnie przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, a także Pan Sołtys Andrzej Ryszka złożyli na ręce Pani Dyrektor podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz szkoły i życzyli wszystkiego najlepszego z okazji przejścia na emeryturę.

Poniżej zamieszczamy tekst słów skierowanych przez wicedyrektora szkoły mgr Beatę Herman do Pani Dyrektor w imieniu Nauczycieli i wszystkich Pracowników szkoły.

Szanowna Pani Dyrektor!

 Nadszedł ten moment, kiedy po 37 latach Pani pracy przyszedł czas pożegnania.

Mam wielki zaszczyt, w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły podziękować Pani za wieloletni trud kierowania szkołą, która przez 19 lat sprawowania przez  Panią funkcji dyrektora - była dla nas drugim domem. To tu rozwijaliśmy skrzydła w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i poszanowania odmienności każdego z nas.

Dziękujemy:

· za inspirację do podejmowania działań na rzecz dzieci i młodzieży,

· za energię i optymizm, którymi zarażała nas Pani każdego dnia,

· za możliwość zwracania się do Pani z każdą sprawą – z tą ważną i tą mniej istotną.

Dziękujemy za troskę o nas,  za zaufanie, którym  nas Pani obdarzała, za każde dobre słowo, radę, zachętę.

· Za działania, których nie sposób tu wymienić, a które realizowane wspólnie z Panią na rzecz wielu pokoleń dzieci i młodzieży dawały nam radość i szczęście.  

· Za to, że była Pani naszym Przewodnikiem i Przyjacielem.

Dzisiaj zostawia Pani szkołę jakże odmienioną.

Możemy się cieszyć z nowoczesnych urządzeń i pomocy dydaktycznych pozyskanych dzięki Pani staraniom, jak również  z perspektywy rozbudowy szkoły, która wkrótce nastąpi.

Ale przede wszystkim cieszymy, że szkoła była tym miejscem, w którym każdego dnia pod Pani przewodnictwem to my – jako ludzie – stawaliśmy się lepsi.

Za to wszystko dzisiaj  z całego serca dziękujemy.

Życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, realizacji wszystkich planów i zamierzeń!

Niech Pani spotyka na swojej nowej drodze życia tylko dobrych ludzi i wdzięcznych absolwentów. Niech w Pani sercu zostaną nam zapamiętane tylko dobre chwile.

Kochana Agatko, nasza Koleżanko!

Praca z Tobą była dla nas wielkim zaszczytem i wyróżnieniem.

 
fot. Kamil Bielas
fot. Kamil Bielas
fot. Kamil Bielas
fot. Kamil Bielas
fot. Kamil Bielas
fot. Kamil Bielas
fot. Kamil Bielas