Wznowienie pracy szkoły od 18 maja 2020 r. i od 25 maja

Wznowienie pracy szkoły od 18 maja 2020 r. i od 25 maja

Informacja dla Rodziców w związku z rozpoczęciem na terenie szkoły
od 18 maja zajęć rewalidacyjnych
i od 25 maja zajęć
opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III,
a także konsultacji dla uczniów klasy VIII.


    Proponowane przez szkołę zajęcia, zgodnie z rekomendacjami MEN, będą mieć charakter opiekuńczo – wychowawczy (z elementami dydaktyki dla klas I – III  tylko w miarę możliwości organizacyjnych) i nie są one obowiązkowe do realizacji na terenie szkoły. W tym czasie nie liczy się frekwencji. Obowiązek szkolny nadal jest pełniony zgodnie z zarządzeniem nr 10 dyr. szkoły nt. zdalnego nauczania o ile uczeń spełnia wskazane w nim wymagania.
W czasie pobytu dzieci w szkole nie będzie zapewnionych posiłków. Dzieci będą mogły z nich korzystać tylko we własnym zakresie.


Zdalne nauczanie nadal będzie kontynuowane.

Zajęcia w/w są  przeznaczone  wyłącznie dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu ze względu na pracę zawodową, a także po obowiązkowym podpisaniu wskazanych dokumentów.
(zał. 2 i 3 dla dzieci od 18 maja – rewalidacja
i zał. 2 i 4 dla pozostałych dzieci od 25 maja,
w tym również dla chętnych uczniów klasy VIII, którzy na terenie szkoły chcą skorzystać z konsultacji z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki).

   W związku z powyższym bardzo ważne jest, abyście Państwo najpóźniej do czwartku 21 maja 2020 złożyli stosowane dokumenty (wymienione powyżej) w formie elektronicznej na adres: szkolabrzezinka@interia.pl lub w papierowej (skrzynka pocztowa przy szkole).

Wypełnienie tych oświadczeń jest konieczne tylko w przypadku osób, których dzieci przyjdą do szkoły od 18 lub od 25 maja.

Wówczas będziemy mogli stworzyć harmonogram pracy i pobytu dzieci w szkole, który jest zależny od ilości dzieci wymagających opieki.  Zostanie on ogłoszony w piątek 22 maja 2020 na stronie www i poprzez dziennik Librus.

Dokumenty do pobrania w zamieszczonych plikach poniżej lub w dzienniku Librus - zakładka: Organizacja szkoły - pliki szkoły (na samym dole).

Wszystkie szczegóły dotyczące tej sytuacji opisane są w zamieszczonych dokumentach. Przed podjęciem decyzji o ewentualnym posłaniem dziecka do szkoły należy się z nimi dokładnie zapoznać.

                                                                 dyr. szkoły Agata Kowol

Pliki do pobrania:

1_zał_procedura_bezpieczenstwa.odt (Rozmiar: 37150 bajtów)
2_zał_OŚWIADCZENIE_RODZICÓW_od_18_i_25_maja.docx (Rozmiar: 25455 bajtów)
3_zał_ZGODA_rodzica_od_18_maja.odt (Rozmiar: 25856 bajtów)
4_zał_DEKLARACJA_rodzica_od_25_maja.doc (Rozmiar: 39424 bajtów)
ZARZĄDZENIA_DYREKTORA_SZKOŁY_nr_11_12.docx (Rozmiar: 16900 bajtów)