Upcykling w plastyce

Upcykling w plastyce

Upcykling w plastyce.


Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają wyroby o wartości wyższej, traktowane jako wartościowe surowce. 

Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej. 

Zapraszam do galerii prac uczniów klas 7 a  oraz ich spojrzenia na to ekologiczne podejście do tematu.


Nauczyciel plastyki

Siutaj Katarzyna