UBEZPIECZENIA

   Wzorem lat ubiegłych rodzice we własnym zakresie ubezpieczają dzieci. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Szkoła nie pośredniczy w ubezpieczaniu. Jednakże na prośbę firm, aby ułatwić Państwu kontakt z Ubezpieczycielem, zamieszczamy dla Państwa  oferty do wyboru.

Uczniów należy ubezpieczać we własnym zakresie.