Szkolne Przygody Gangu Swojaków - Świetlica szkolna

Szkolne Przygody Gangu Swojaków - Świetlica szkolna

Uczniowie Naszej świetlicy szkolnej wzięli udział w programie Biedronki podczas, którego stworzyli wspólnie pracę konkursową. Pracę można znaleźć poniżej w galerii lub na korytarzu szkolnym.

Celem programu  "Szkolne Przygody Gangu Swojaków " jest przede wszystkim ukazanie uczniom piękna polskiej przyrody oraz zachęcenie ich do oderwania wzroku od ekranu i zainteresowania się naturą. Bohaterowie programu - Swojaki przybliżyły dzieciom różne regiony kraju, w których żyją chronione i zagrożone gatunki zwierząt oraz pokazały, co kryje przyroda i jak z nią żyć w zgodzie.

Kamil Bielas