Rozliczenie 1 proc. za rok 2015

Rozliczenie 1 proc. za rok 2015

Szanowni Państwo!

         Społeczny Komitet Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska przy Szkole Podstawowej w Brzezince serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za przekazanie 1 procentu podatku na rzecz naszej szkoły.

 Informujemy, że za rok podatkowy 2015 otrzymaliśmy kwotę 2499,1 zł. Odpisu dokonało 41 osób. Jest to bardzo duże wsparcie dla naszej placówki.

W tym roku możliwe będzie również pobranie PIT-u wraz z numerem KRS - PIT Stowarzyszenia. Należy dopisać nazwę naszej szkoły. 

 Przekazanie 1% podatku polega na wpisaniu w odpowiednim PIT za rok 2016 następujących danych:

W rozdziale :

Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego

W pozycji: Numer KRS: 0000052078

W pozycji: Wnioskowana kwota: kwota
wynikająca z rozliczenia

W pozycji: Informacje uzupełniające:

Cel szczegółowy: 1 % Szkoła Podstawowa w Brzezince, ul. Szkolna 19, 32-610 Oświęcim

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy, aby również w tym roku włączyć się do akcji 1% na rzecz naszej szkoły.

Przewodnicząca Społ Kom. na terenie szkoły: p. Magdalena Ślimak
Skarbnik: p. Katarzyna Tobiasz
Sekretarz: p. Beata Herman