Regulamin zachowania się uczniów na przerwach

Regulamin zachowania się uczniów na przerwach
W czasie przerw:


 1. Nie wolno biegać po korytarzu. Pamiętaj, nie jesteś sam. Możesz przewrócić, popchnąć kogoś.
 2. Nie należy krzyczeć i podnosić głosu. Hałas nie pozwala odpocząć w czasie przerwy.
 3. Nie należy siadać na parapecie. To miejsce nie jest do tego przeznaczone.
 4. Nie wolno popychać innych, podkładać komuś nogi, przepychać się łokciami, rzucać jakimikolwiek przedmiotami, prowokować agresji u innych swoim niewłaściwym zachowaniem. Pamiętaj, że takie zachowanie nie przystoi dobrze wychowanemu człowiekowi.
 5. Nie należy przebywać niepotrzebnie w toalecie. To miejsce wyznaczone do ściśle określonego celu powinno być zawsze dostępne jedynie dla załatwienia potrzeb i zachowane w czystości.
 6. Schody i wąska część korytarza na parterze i piętrze nie są miejscami spędzania przerw.
 7. Nie wolno opuszczać terenu szkoły (np. w celu pójścia do sklepu)
 8. Na boisku spędzamy przerwę tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego. Wówczas wszyscy uczniowie mają obowiązek tam się udać.
 9. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach- spokojnie wychodzą i schodzą zawsze stroną prawą.  
 10. Na przerwę wychodzimy wówczas wyłącznie wyjściem prowadzącym na boisko szkolne.
 11. W trakcie pobytu na boisku znajdujemy się wyłącznie w zasięgu oka nauczyciela dyżurującego. Nie wolno chować się za żywopłotem, czy za szkołą.
 12. Pod żadnym pozorem nie wolno wspinać się na drabinki, bramki, drzewa, ogrodzenia, itp.

 1. Gdy masz jakiś problem podejdź do nauczyciela dyżurującego – on ci pomoże.
 2. Baw się tak, abyś Ty i Twoi koledzy byli bezpieczni. W razie wątpliwości poradź się nauczyciela dyżurującego.
 3. Na sygnał dzwonka zatrzymaj się, a następnie spokojnie podejdź do klasy, w której masz lekcje. Tam wszyscy uczniowie powinni ustawić się przed lekcją parami.
Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu zachowania się na przerwach”. W razie nieprzestrzegania  któregoś ustalenia zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Z regulaminem zapoznali się uczniowie klas:
I - ………………...….;
II ………………..........;
III ……………………;
IV …………………....;
V …………………….,
VI ………………....... .

Pliki do pobrania:

Regulamin_zachowania_sie_uczniow_na_przerwach.pdf (Rozmiar: 25373 bajtów)