REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNA MARZANNA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I - VIII DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PT. „EKOLOGICZNA MARZANNA”.


PRACE POWINNY BYĆ WYKONANE GŁÓWNIE Z ODPADÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU,TZW. SUROWCÓW WTÓRNYCH.W KONKURSIE BIORĄ UDZIAŁ TYLKO PRACE PRZESTRZENNE.


I. Cele konkursu


1. Przybliżenie wiadomości o marzannie jako symbolu wierzeń ludowych.


2. Kreowanie wyobraźni dzieci w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących
z gospodarstw domowych ( gazety, butelki, puszki etc.)


3. Uświadamianie dzieciom od najmłodszych lat, że niektóre odpady można ponownie
wykorzystywać i robić z nich nowe rzeczy.


4. Propagowanie recyklingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych.


5. Rozpowszechnianie wiedzy odnośnie pozyskiwania surowców wtórnych
i późniejszego ich wykorzystania.


II. Regulamin


1. W konkursie biorą udział tylko prace przestrzenne. Nie jest konieczne umieszczanie marzanny na kiju. Maksymalny wymiar marzanny -1m x 1m x 1m. Prace powinny być wykonane głównie z odpadów nadających się do recyklingu, tzw. surowców wtórnych.


2. Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę klasy, która wykonała pracę.


5. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.


6. Organizatorzy przewidują dla zwycięzców konkursu, którzy zajęli odpowiednio I, II i III miejsce, dyplomy i nagrody rzeczowe. Jury może także wyróżnić dowolną liczbę prac konkursowych.


7. Prace konkursowe stają się własnością organizatorów.


8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji dostarczonych prac.


9. Prace należy DOSTARCZYĆ do 20.03.23 r. do szkolnej biblioteki .

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.03.2023 r. a wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 31.03.2023 r.


10. Lista zwycięzców i zdjęcia nagrodzonych prac zostanie zamieszczona na stronie szkoły: szkolabrzezinka@interia.plOrganizatorzy


Katarzyna Siewniak

Wioleta Szlachcic- Sporysz

Katarzyna Siutaj